بلبرینگ تماس زاویه ای |Angular Contact ball bearing

بلبرینگ تماس زاویه ای به دلیل طراحی خاص خود برای تحمل همزمان بارهای شعاعی و محوری مناسب است و در واقع این بیرینگ را می توان مناسب ترین نوع بیرینگ برای تحمل بارهای ترکیبی در نظر گرفت. علت نام گذاری این بیرینگ ها به نام تماس زاویه ای هم به دلیل شکل خاص کنس های داخلی و بیرونی این بیرینگ هاست که نسبت به راستای بیرینگ زاویه مشخصی می سازند و همین ویژگی تحمل بارهای شعاعی و محوری را توسط این بیرینگ ها ممکن می سازد. این بیرینگ ها معمولا برای کاربردهای استفاده می شوند که ظرفیت تحمل بار بالا مورد نیاز نیست و بار شعاعی و محوری همزمان وجود دارد.

ظرفیت تحمل بار های محوری و شعاعی در بلبرینگ ای تماس زاویه ای کاملا با زاویه تماس بلبرینگ (زاویه بین خط عمود بر محور بلبرینگ و خط عبوری از مرکز ساچمه و محل نشیمنگاه ساچمه در سطوح غلتش) در ارتباط است و تغییر زاویه تماس در ساختار این بیرینگ منجر به  افزایش یا کاهش بارهای محوری و شعاعی خواهد شد. بعنوان مثال اگر این زاویه به سمت صفر میل کند ما یک بلبرینگ شیار عمیق معمولی خواهیم داشت و اگر این زاویه تماس 90 درجه شود می توان گفت بلبرینگ تماس زاویه ای یک بلبرینگ کف گرد خواهد بود.

ویژگی های بلبرینگ تماس زاویه ای

بلبرینگ های تماس زاویه ای به سه نوع کلی تقسیم بندی می شوند :

– بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه

– بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه (مدل دو ردیفه ظرفیت بار بیشتری دارد)

– بلبرینگ 4 نقطه تماس (مناسب تحمل بار محوری زیاد در دو جهت)

برخی از ویژگی های بلبرینگ تماس زاویه ای:

1-تحمل بارهای شعاعی و محوری همزمان

2- متفاوت بودن میزان تحمل بار محوری با توجه به زاویه تماس (بلبرینگ با زاویه تماس بیشتر بار محوری بیشتری تحمل می کند)

3- این بیرینگ ها نسبت به جا به جایی طولی محور (راستای محور) حساسیت کمتری دارند

برخی از معایب:

1- ظرفیت کمتر تحمل بار

2- نیاز به استفاده از آرایش های مختلف برای تحمل بار محوری در دو جهت

3-  نامناسب بودن بیرینگ برای زمانی که بارگذاری فقط شعاعی است.

4- حذف محدود میس الاینمنت های سیستم (ناهمراستایی)، این بیرینگ ها نسبت به ناهمراستایی های زاویه ای حساس هستند و وجود میس الاینمنت در سیستم ممکن است باعث خرابی و افزایش صدای بیرینگ شود.

برخی از کاربردها:

کاربری های خاص صنعتی که بارگذاری ترکیبی است، در برخی موارد در شفت های عمودی نیز می توان از این بیرینگ ها به جای بیرینگ های کف گرد استفاده نمود.

از طریق فرم ثبت سفارش به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت نمایید و یا با ما در تماس باشید

(کاهش ریسک های فنی و هزینه های خرید با استعلام قیمت آنلاین و خرید بلبرینگ تماس زاویه ای از گروه بورس صنعت)

معرفی بیرینگ تماس زاویه ای توسط skf

Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.

The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis

بیرینگ تماس زاویه ای 4 نقطه تماس skf

ترجمه

بیرینگ های ساچمه ای زاویه دار دارای کنس داخلی و بیرونی شیاردار هستند که با زاویه نسبت به یکدیگر در جهت محور بیرینگ قرار می گیرند. این بدان معناست که این یاتاقان ها برای تحمل بارهای ترکیبی، یعنی بارهای شعاعی و محوری همزمان به کار می روند.

ظرفیت تحمل (باربری) محوری بلبرینگ های ساچمه ای با افزایش زاویه تماس افزایش می یابد. زاویه تماس زاویه بین خط عمود بر محور بیرینگ و امتداد خطی است که از نقاط تماس ساچمه و شیار کنس هامی گذرد و نیروها تحت این زاویه تماس از یک کنس به کنس دیگر منتقل می شوند.

X