• مدیر وبسایت
  • آذر ۲۶, ۱۴۰۰
  • آموزش

اندازه ماشین تراش

در ماشین های تراش عملیات ماشینکاری با گردش قطعه بر روی لبه ابزار ماشین انجام می شود. حاصل کارماشین تراش معمولا قطعه ای به شکل استوانه است زیرا این ماشین سطحی تولید که در یک جهت گرد و در جهت دیگر راست است.

اندازه ماشین تراش

بزرگترین اندازه قطر و طول قطعه ای که بتوان آن را با ماشین تراش ماشینکاری کرد برای تعیین اندازه ماشین تراش به کار می رود. معمولا  ابتدا بزرگترین قطر قطعه تعیین و طول دستگاه به عنوان بزرگترین فاصله میان مرغک های آن مشخص می شود.

سازندگان ماشین های تراش معمولا تعبیر قطر کارگیر را برای مشخص کردن بزرگترین قطری که ماشین توانایی تراشکاری آن را داشته باشد به کار می برند. بنابراین عبارت ماشین تراش 400 میلیمتر نشان می دهد که ماشین برای تراشکاری قطعاتی که قطر آن ها از 400 میلیمتر تجاوز نکند طراحی شده است. بعضی از سازندگان نیز برای مشخص کردن طول دستگاه طول بستر ماشین را به جای فاصله میان مرغک های آن به کار می برند.

مجال و کارگیر ماشین تراش

قطر کارگیر ماشین تراش

قطر کارگیر ماشین تراش قطر کارگیر اسمی آن است نه قطر کارگیر واقعی آن. قطر کارگیر واقعی عبارت است از فاصله شعاعی میان محور مرغک دستگاه تا سطح بستر و همیشه اندازه اسمی بزرگتر است. این تفاوت یا مجال از 12 میلیمتر برای ماشینهای کوچک تا 38 میلیمتر برای ماشین های بزرگ متغیر است و علت ضرورت آن این است که وارد آمدن آسیب به بستر ماشین بر اثر وجود برجستگیهای بی قاعده بر روی قطعه کار جلوگیری شود. مبنای ارزیابی قطر کارگیر ماشین و محاسبه اندازه مجال سطح برین بستر است نه سطح رنده بند و اگر قطر کارگیر ماشین بر مبنای فاصله محور مرغک تا سطح برین دستگاه رنده بند ارزیابی شود اندازه آن لزوما کوچکتر خواهد بود.


منبع مقاله: کتاب دانشنامه ماشینکاری

بورس صنعت تامین کننده انواع دستگاه تراش Manual و CNC.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X