نکات ایمنی مهم هنگام بستن هلدر و یا اینسرت ها در دستگاه تراش

طول قسمت بيرون آمده اینسرت از رنده گير حتی الامكان کوتاه باشد. در صورتی که این طول بلند باشد باعث شكستن اینسرت و ایجاد ارتعاش می گردد.  

اینسرت به صورت عمود در داخل رنده گير قرار گيرد.

در هنگام بستن پيچ ها دقت کنيد که پيچ دقیقا در وسط اینسرت بسته شود.

در هنگام بستن پيچ ها دقت کنيد که اگر زیر قسمتی از رنده خالی است، پيچ آن قسمت را محكم نكنيد.

رنده ها را حداقل با دو پيچ محكم کنيد

در هنگام باز کردن و محكم کردن پيچ های روی اینسرت دقت کنيد که پيچ وسط محكم باشد.
در هنگامی که سه نظام در حال دوران است از باز کردن و بستن اینسرت و چرخاندن رنده گير خودداری کنيد.
قبل از نظافت پایان کار اول رنده را از رنده گير باز کنيد

منبع: کتاب تراشکاری 1- ساخت و تولید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X