صافی سطح ناشی از هونینگ چقدر است؟

با سلام به همراهان وبسایت بورس صنعت در این مقاله قصد داریم به بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند هونینگ بپردازیم. این پارامترها عبارت اند از:

سرعت چرخشی
سرعت رفت و برگشت
کنترل زاویه هاشور
فشار هونینگ
سیالات هونینگ

پارامترهای ماشینکاری در هونینگ

با سلام به همراهان وبسایت بورس صنعت در این مقاله قصد داریم به بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند هونینگ بپردازیم. این پارامترها عبارت اند از:

سرعت چرخشی
سرعت رفت و برگشت
کنترل زاویه هاشور
فشار هونینگ
سیالات هونینگ

X